Ændringer som følge af Covid

Vi havde håbet at denne corona opdatering havde været noget anderledes, men det er som det er nu, må man kun samles 50.

Det betyder, at:

  • Hold 1, 2, 3 og 4 skal samles ved de gamle omklædningsrum
  • Hold 5, 6,7, 8 skal samles på stien/plænen syd for idrætscentret
  • Nybegyndere skal samles på stien/plænen syd for idrætscentret

Foreløbig gælder det indtil 18. oktober, hvorefter der vil komme nye retningslinier.

Vi skal huske, at afstandskravet når vi løber stadig er 2 m, dvs. 2 m mellem løbere og 2 m mellem løberne og fodgængere og andre vi passerer. Husk, at der er nogle der er mere udsatte end vi måske selv synes vi er – hold god afstand.

Formand Finn R. Andersen har været i kontakt med corona hotline, se deres anbefalinger her:

  • Vigtigst er afstand og hygiejne.
  • Hvis du har behov for at spytte, hoste, nyse el.lign., så sørg for, at du er bagerste løber og der ikke er andre tæt på.
  • Desuden må vi nu kun samles 50. Hvis vi er flere end 50 skal der være afstand i “rum eller tid”. Afstand i “rum” kan typisk være, at der er 50 m mellem 2 grupper på 50
  • Afstand i “tid” betyder, at de 2 grupper ikke er i samme område på samme tid

Finn