Bestyrelse

Bestyrelsen i TIK Løberne har følgende medlemmer:


Max Bidstrup
Formand


Lars Simonsen
Kasserer


Lone Dax Heide
Bestyrelsesmedlem og sekretær

Kirsten Bødker
Bestyrelsesmedlem

Klaus Belter
Bestyrelsesmedlem

Malou Bennich
Bestyrelsesmedlem

André Dahl
Bestyrelsesmedlem

Jette Filsøe
Suppleant

Finn R. Andersen
Suppleant

Derudover er følgende valgt på generalforsamlingen:


Lars Rask
Revisor

Karsten Weikop
Revisor

Per Rohwedder
Revisor suppleant