Generalforsamling 2024

 

Kære medlem i Tik Løberne.

Du indkaldes til TIK Løbernes årlige ordinære generalforsamling, i klubhuset tirsdag den 30. januar 2024 kl. 20:00

Dagsorden: 

  1. Valg af dirigent 
  2. Valg af stemmetællere 
  3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år og tanker for det kommende år. 
  4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år 
  5. Valg af formand – sker i ulige årstal. 
  6. Valg af kasserer – lige årstal 
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
  8. Valg af 2 (to) revisorer og 1 revisorsuppleant.  
  9. Eventuelt. Sager, der ikke er optaget på dagsorden, kan ikke sættes under afstemning. 

Efter Generalforsamlingen bliver der uddelt diverse medaljer, pokaler og idrætsmærker. 

Der er ikke tilmelding til generalforsamlingen, men ønsker du at få en sandwich skal du tilmelde dig spisning senest den 23. januar. Du kan tilmelde dig her: https://klubmodul.tik-loberne.dk/cms/EventOverview.aspx

Har du løbet halvt eller helt maraton i 2023 og det har været et officielt løb med chip, det gælder også udlands løb er du meget velkommen til at sende din bedste tid – tider og hvad løb du har deltaget i. Så er du med i puljen som årets klubmestre i halv og hel maraton for damer og herre.Du kan sende dine tider på https://loberne.tik.dk/kontakt/?personen=Resultatereller ved at svare denne mail.

Vi håber på din deltagelse til generalforsamlingen. 

  1.