Generalforsamling

Kære TIK Løbere

Der indkaldes til generalforsamling i TIK Løberne torsdag d. 12. august kl. 20.00 i TIK klubhuset. Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Send eventuelle forslag til formanden, som så sender til resten af bestyrelsen.

Bestyrelsen har vedlagte forslag til en tilføjelse til vedtægterne der betyder, at generalforsamlingen kan udskydes eller holdes virtuelt, hvis man igen får en corona-lignende situation.

Efter generalforsamlinger er der en sandwich/bolle og en øl/vand. Hvis man vil være sikker på der er sandwich til alle, så bedes man tilmelde til formanden.

Dagsorden kan ses her

Forslag til tilføjelse til vedtægter kan ses her

På vegne af bestyrelsen
Finn R. Andersen