Generalforsamling 2023

Der indkaldes hermed til den årlige Generalforsamling i TIK Løberne tirsdag d. 31. jan. 2023 i TIK Klubhuset. Vi starter kl. 20:00. Foreningen giver lidt mad og en øl/sodavand og kaffe/the. Tilmelding til Generalforsamlingen er ikke nødvendig, men hvis du vil spise med skal du tilmelde dig her.
Vi skal også have valgt årets TIK Løber. Årets TIK Løber gives til at medlem at TIK Løberne, der har ydet en særlig social indsat til støtte for foreningen. Du kan indstille et klubmedlem ved at skrive til formanden med en kort begrundelse, hvorfor du indstiller vedkommende. Du kan se tidligere pokalmodtagere her.

Dagsorden til Generalforsamlingen i henhold til vedtægterne: 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år og tanker for det kommende år
  4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år underskrevet af kassereren og revisorerne
  5. Fremlæggelse af budget
  6. Valg af formand – ulige årstal
  7. Valg af kasserer – lige årstal
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  9. Valg af 2 (to) revisorer og 1 revisorsuppleant
  10. Eventuelt. Sager, der ikke er optaget på dagsorden, kan ikke sættes under afstemning

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftlig være bestyrelsen i hænde senest 8 (otte) dage forinden.