Æres dem som æres skal

Det største man kan blive i TIK Løberne er æresmedlem. I klubbens historie har der kun været et æresmedlem, nemlig klubbens stifter Preben Holtegaard.

Nu er dette antal blevet fordoblet, da der ved klubbens generalforsamling 2023 blev udnævnt et nyt æresmedlem: 

Leif Sandager

Det var den afgående formand Finn R. Andersen som fra talerstolen udnævnte Leif til æresmedlem. Ved samme lejlighed fik Leif også ‘Preben Holtegaards arbejdspokal’.

Finn gav følgende begrundelse for at give Leif den ærefulde titel:

Leif har igennem mange år været trofast Taastrup løbets løbsleder i sol, regn og sne, ruter der har
været oversvømmet har heller ikke været nogen hindring for at Leif har fået gennemført
afholdelse af løbet. Og som han selv siger: ”uden en eneste sygedag.”

Udover at havde været løbsleder og bestyrelsesmedlem, er han stadig aktiv træner i klubben.

Så er der nogen der fortjener ære er det Leif.

Stort tillykke til Leif med æresmedlemsskabet samt pokalen.