Generalforsamling 2022

Tirsdag den 22 -02-2022 var 46 medlemmer mødt op til generalforsamling i TIK Løberne som blev afholdt i TIK Klubhuset.

Per Rohwedder blev valgt til dirigent. 

Formanden Finn R. Andersen bød alle velkommen og fremlagde bestyrelsens beregning:

Formanden fremlægger beretningen
 • Der er to ting som er vigtigt i vores løbeklub: Løbet og det sociale.
  Løbet virker rigtigt godt og der er godt gang i alle holdene.
  På det sociale halter det lidt og det er et af focus områderne som bestyrelsen vil arbejde på fremover,  
 • Søndag den 8. maj afholdes 50 års jubilæumsløbet – også selvom det var et år forsinket. 
 • Der er ændret i holdopdelingen således at der er 4 hold samt begynderhold.
 • Årshjulet blev gennemgået og der er rigtig mange arrangementer som løbende vil blive annonceret på hjemmeside samt sociale medier.
 • Taastrup Løbet kører stadig men tilslutningen er faldet lidt.
  Leif Sandager stopper som løbsleder og der skal findes en ny.
 • Finn sluttede af med en tak til alle og roste medlemmerne for deres hjælpsomhed – han har aldrig manglet nogen til at hjælpe og det er en fornøjelse at være formand i en sådan klub.

Beretningen blev godkendt.

Kassereren Kent Filsøe fremlagde regnskabet som udviste et overskud på 18.000 mod et budgetteret underskud på 48.000. Der var en fejl i passiverne. Nyt regnskab bliver fremsendt til medlemmerne.

Regnskabet blev godkendt og budgettet blev fremlagt.

 • Kasserer Kent Filsøe stoppede som kasserer og i stedet blev Lars Simonsen blev valgt
 • Mona Jul Pedersen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem
 • Max Bidstrup blev genvalgt som bestyrelsesmedlem
 • Morten Jacobsen blev genvalgt som suppleant
 • Jette Filsøe blev genvalgt som suppleant
 • Karsten Weikop blev genvalgt som revisor
 • Thyge Arum stopper som revisor og i stedet blev Klaus Belter valgt
 • Per Rohwedder blev genvalgt som revisor suppleant
Pokalmodtagerne John, Birgitte og Leif

Under eventuelt blev flere emner diskuteret.

 • Løbsleder til Taastrup Løbet
 • Fitness træning, f.eks. på Parkskolen
 • Social Marathon 
 • IT hjælp

Herefter blev klubmestrene hædret.

Året pokaler blev herefter uddelt:

 • “Årets TIK Løber” gik til Birgitte Jonsson
 • Idrætspokalen gik til John Thomassen
 • Arbejdspokalen gik til Leif Rønne
Den nye bestyrelse for 2022-2023