Generalforsamling 2020

Torsdag den 30. januar blev den årlige generalforsamling i TIK Løberne afholdt og generalforsamlingen var utrolig velbesøgt. I alt var der 61 medlemmer tilstede.

Per Rohwedder blev traditionen tro valgt til dirigent.

Herefter tog formand Finn R. Andersen ordet og holdt  bestyrelsens beregning. Vi er i øjeblikket 166 medlemmer og arbejder hårdt på at nå målet med 200 medlemmer inden året er omme. Generelt har året været et rigtigt godt år og der har været rigtig mange arrangementer i løbet af året, både i Taastrup, resten af landet samt udlandet.

Formandens beretning blev godtaget uden bemærkninger. Herefter blev regneskabet fremlagt af kasserer Lis Wilhelmsen, og det viste et overskud på 1.648 kr mod et budgetteret underskud på 5.950 kr. Regnskab blev modtaget uden bemærkninger.

Herefter var der valg, hvor der sket følgende ændringer:

  • Kasserer Lis Wilhelmsen modtog ikke genvalg. Ny kasserer blev Kent Filsøe.
  • De to bestyrelsesmedlemmer Lene Lemmeke og Helen Hoxfeldt ønskede ikke genvalg. Som nye medlemmer indtrådte de hidtidige suppleanter Jette Filsøe og Lykke Johansen
  • Som nye suppleanter blev Mona Jul Pedersen og Morten Jakobsen valgt

Se også de mange billeder som Ole Thielemann har taget på generalforsamlingen.

[ngg src=”galleries” ids=”3″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]